Det som mäts blir gjort.


Konsekvenserna av en otillräcklig digital mognad kan vara ödesdigra. Detsamma gäller bristande resurser för att utveckla digitala värdeerbjudanden. Ökat värdeskapande uteblir när din organisation inte klarar att ta emot nya digitala lösningar. Och än mindre när du inte klarar att utveckla och underhålla digitala lösningar.

För att veta vilka insatser du behöver göra för att lyfta din organisation, behöver du ta reda var medarbetarna befinner sig idag. Och när insatserna är genomförda behöver du kunna mäta resultatet. Om du har medarbetare som vill skifta karriär till att aktivt delta i verksamhetens digitalisering, behöver du kunna utvärdera deras förmåga. Då blir det enklare att göra de satsningar som ger maximal effekt. Det som mäts blir gjort.

Digitala lyftet är ett initiativ från Dataföreningen för att samla verktyg och metoder som verksamheter i Sverige behöver för att vidareutveckla sina medarbetare.